فروشگاه فناوری آب

در فروشگاه فناوری آب، شما می‌توانید نسبت به بررسی و تهیه محصولات فناورانه حوزه آب اقدام نمایید. محصولات فن‌محور آب و یا دانش فنی دستاوردهای پژوهشی حوزه فناوری آب، توسط فناوران عرضه خواهد شد. بدیهی است دستاوردها و محصولاتی در این فروشگاه درج خواهند شد، که دارای استانداردها و مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط جهت بهره‌برداری و استفاده مطمئن توسط مشتریان را دارا باشند. هدف ما در فروشگاه فناوری آب، توسعه و تقویت بازار فناوری آب، تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، تسریع و تسهیل دسترسی به دستاوردهای فن محور حوزه آب می‌باشد.

فهرست