قوانین و مقررات مرتبط با دانش‌بنیان

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب دانلود فایل
1 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 1389/08/19 مجلس شورای اسلامی دانلود
2 ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان 1394/08/24 هیات وزیران دانلود
3 بازارسازی برای محصولات دانش بنیان تولید داخل 1395/06/17 هیات وزیران دانلود
4 دستورالعمل شرایط و نحوه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه/مرکز پژوهشی 1395/04/20 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانلود
5 دستور‌العمل‌های حمایت از توسعه ارتباطات بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان 1395/05/24 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانلود
6 برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان 1394/09/05 هیات وزیران دانلود
7 دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان 1392/11/16 وزارتین علوم و اقتصاد دانلود
8 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات 1391/08/21 هیات وزیران دانلود
9 شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان 1394/08/09 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان دانلود
10 ابلاغ دستور اداری سازمان تامین اجتماعی درباره محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان 1395/06/28 سازمان تامین اجتماعی دانلود
11 مصوبه صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی 1396/04/04 شورای عالی عتف دانلود
12 آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان 1396/10/02 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان دانلود
فهرست