• جستجو می‌تواند شامل نام نویسنده، عبارات کلیدی و …. باشد.

در بخش کتبِ سامانه فناوری آب ایران، می‌توانید با آخرین کتب منتشر شده در زمینه مبانی و مدیریت فناوری و فناوری‌های مرتبط با آب، آشنا شوید. این کتب در دو بخش کتب فارسی و لاتین معرفی شده است.

فهرست