فرهنگ اصطلاحات

There are currently 25 names in this directory
ارزش‌ها (Values)
مفاهیمی هستند که نشان دهنده انتظارات مدیران سازمان خود و متمایز کننده آن‌ها از سایر سازمان‌ها است. این مفاهیم باید همه جا نوشته، نصب، گفته و تبلیغ شوند، ارزش‌ها باید آنقدر تکرار شوند تا برای پرسنل به صورت عادت ثانوی درآیند.

استراتژی بازاریابی (Marketing strategies)
خط مشی یا منطقی است که واحد اقتصادی امیدوار است بتواند به کمک آن به هدف‌های خود نایل شود. این خط مشی، تفکر واحد اقتصادی را در مورد بازار هدف، ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی، جایگاه کالا، بودجه و رقابت نشان می‌دهد.

تئوری حل مسأله به روش TRIZ
در این تئوری، تعریف حل مسأله چیزی متفاوت از معنای متعارف آن است. در حقیقت لازم نیست مشکلی به صورت محسوس در سیستم موجود باشد و اگر سیستم مشکل فنی نداشته باشد و کارکرد اصلی خود را انجام دهد، باز هم TRIZ سعی در بهبود آن داشته و برای رسیدن به یک سیستم کاملا ایده آل برنامه ریزی می نماید. بنابراین کارکرد تئوری نوآوری نظام یافته را به طور کلی به دو دسته شامل حل مسائل مهندسی و توسعه و گسترش سیستم های کارآمد در راستای ایده آل شدن (مسأله نامحسوس) تقسیم نمود.

تئوری زنجیره ارزش (مایل پورتر) (Value Chain)
در هر بنگاه اقتصادی، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها انجام می‌شود که به موجب آن‌ها ارزش بیشتری برای مشتری ایجاد می‌گردد. این ارزش‌ها که در مراحل مختلف تحقیقات، طراحی، تولید، فروش و تحویل ایجاد می‌شود و جمعا باعث حمایت کالا می‌گردد زنجیره ارزش نام دارد.

تحقیق و توسعه (Research & Development)
اصطلاح عامی است که فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای را از طریق تکوین تکنولوژی جدید، ابداع، اختراع و بهبود کمی و کیفی محصولات تا کاربردهای صنعتی-اقتصادی- اجتماعی آن‌ها در نظر می‌گیرد. این فعالیت‌ها به منظور تأمین نیازهای روز افزون جوامع بشری انجام می‌شود و دارای ابعاد بسیار وسیع انسانی، فنی، ابزاری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و .. می‌باشد. هریک از این ابعاد به نوبه خود، ابعاد دقیق‌تر و گسترده‌تری را در بر می‌گیرد و مستلزم آگاهی‌های اجتماعی، علمی، فنی، تحقیقی، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارا برای حصول به نتیجه مطلوب می‌باشد. بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کار ببرد.

تحقیق یا پژوهش (research)
تعاریف مختلفی از تحقیق ارائه شده است که تقریبا همه آن‌ها بر حقیقت‌یابی تأکید دارد. رسیدن به حقیقت در مورد یک موضوع یا مسأله علمی است که کاربرد آن سبب افزایش و بهبود تولید می شود. همچنین تحقیق، به شناخت متغیری محیطی در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد برای رسیدن به توسعه بخصوص توسعه پایدار می‌پردازد.

تحقیقات بنیادی (Basic Research)
یک رشته مطالعه و پژوهش نظام‌مند و هدایت شده در راستای دانش و درک بیشترِ جنبه‌های بنیادینِ پدیده‌های بدون برنامه خاص است. آن بخش از تحقیقاتی است که نتایج آن زیر بنای توسعه تکنولوژی و صنعت را ایجاد می‌کند و شامل تمام شاخه‌های علوم و مهندسی می‌شود. نتایج حاصل از آن در صورت ترکیب و تلفیق با تکنیک می‌تواند به حوزه فناوری وارد شود. تحقیقات بنیادی اکثرا توسط دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، صنایع، مراکز دولتی و حتی توسط افراد مستقل در زمینه علوم محض و طبیعی با هدف افزایش دانش بشری و توسعه مرزهای دانش و بکارگیری آن در راه توسه فناوری انجام می‌گیرد.

تحقیقات توسعه‌ای (Research Development)
عبارتست از انجام یک سلسله فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربیات عملی قبلی، منجر به تولید مواد جدید، محصولات و ابزار جدید و نصب و بهره‌برداری فرآیندهای جدید یا سیستم‌ها و خدمات گردیده است.

تحقیقات کاربردی (Applied Research)
به آن دسته از تحقیقات اتلاق می شود که دستاوردهای علمی حاصل از تحقیقات زیربنایی را به حوزه فناوری می‌کشاند، علم را با تکنیک ترکیب و تلفیق می نماید و به نتایج و دستاوردهای نو در یکی از حوزه های فناوری می‌رساند.

توسعه (Development)
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. نیروها و عواملی در توسعه دخالت دارند که یکی از این عوامل پیشرفت تکنولوژیک می‌باشد.

توسعه فناوری (Technology Development)
فعالیتی است که دانش و ایده را به نرم افزار، سخت افزار و یا خدمت تبدیل می‌کند.

خط مشی‌های رقابتی (competitive strategies)
استراتژی‌ها یا خط مشی‌های رقابتی، استراتژی‌هایی هستند که کالا و بنگاه اقتصادی را در مناسب ترین وضعیت از نظر مزیت‌های رقابتی قرار دهند، یعنی امکانات را به وجود آورند که شرکت بتواند در عرضه رقابت موفق شود.

دانش فنی (Know How)
دانش فني يا دانش چگونگي يا چگونگي انجام دادن يك كار منطبق با موازين علمي، روش انجام دادن يك كار توليدي به صورت علمي و مهندسي است كه به صورت زير تعريف شده است : تنظيم و تدوين روش انجام دادن يك فرآيند توليدي با استفاده از دانش مهندسي و تجهيزات و مواد تعريف شده براي يك توليد معين با خواص و ارزش‌هاي اقتصادي معين و از پيش تعيين شده، می‌باشد.

رقابت پذیری (competitiveness)
توانایی اقتصادی یک بنگاه برای ثابت نگهداشتن یا افزایش سهم بازار خود در هر بازار و فعالیتی است به گونه‌ای که با افزایش درآمد واقعی، استانداردهای زندگی و سود، افزایش یافته یا این که حداقل کاهش پیدا نکند.

سیستم‌های فنی (Technical Systems)
سیستم‌هایی هستند متشکل از اجزای هماهنگ که برای دستیابی به کارکردی مطلوب طراحی می‌شوند و روش دستیابی به کارکرد مورد نظر، تابع عواملی همچون منابع در دسترس، فناوری روز و میزان پیشرفت علم است.

فرآیند نوآوری فناوری (Technology Innovation Process)
مجموعه پیچیده‌ای از فعالیت‌هاست که ایده‌ها و دانش علمی را به واقعیت فیزیکی و کاربردی تبدیل می‌کند.

فناوری سخت (hard tech)
با تکیه بر پیشرفت‌های علوم طبیعی نظیر فیزیک، شیمی، ریاضی و زیست شناسی توسعه می‌یابد و در حالت سنتی آن با تکیه بر تجربه حاصل گردیده است. غرض از توسعه آن ایجاد قابلیت برای تولید محصولات سخت افزاری است.

فناوری نرم (soft tech)
این فناوری به طور عمده از طریق تلفیق پیشرفت‌های علوم طبیعی و انسانی توسعه می‌یابد و هدف از توسعه آن‌ها، ایجاد قابلیت برای بهره‌برداری بهتر از سخت افزارها، افزایش کارایی تفکر فردی و جمعی و بهبود خلاقیت فردی و گروهی، تعیین هر چه بهتر اهداف فردی و سازمانی و انطباق هر چه بیشتر سخت افزارها و محیط زندگی با انسان‌هاست.

فناوری یا تکنولوژی (Technology)
به کارگیری دانش برای حل مشکلات عملی است و نیز به معنای کاربرد سیستماتیک علم و یا سایر دانش های سازماندهی شده برای وظایف عملی است.

مافوق رقابت (hyper competition)
شرایطی است که در آن یک بنگاه با تعامل پویای رقابتی بین چهار عامل هزینه، کیفیت، زمانبندی و دانش فنی مرتبا این مزیت‌ها را به گونه‌ای پایدار و واقعی حفظ نموده و در بلند مدت باعث افزایش مزیت کلی رقابتی خود می‌گردد.

نوآوری (Innovation)
فرآیند تولید هر نوع ایده جدید و شکل دهی آن تا مرحله پذیرش و پیاده‌سازی است. در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یاخدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند.

نوآوری فرآیند (Process Innovation)
عبارت است از تغییرات اساسی که در فناوری تولید محصول رخ می‌دهد و می‌تواند از نوع تجهیزات و یا روش‌های سازمانی و مدیریتی جدید باشد.

نوآوری فناوری (Technology Innovation)
شامل تغییراتی در محصول و یا فرآیندهای تولید آن است. این تغییرات در صورتی نوآوری تلقی می شوند که یا به بازار عرضه گردند (نوآوری محصول) و یا در یک فرآیند تولید به کار گرفته شوند (نوآوری فرآیند).

نوآوری محصول(Production Innovation)
شامل محصول بهتر یا جدیدتر است که تولید و فروخته می‌شوند. بعبارتی شامل کالاهایی با مواد اولیه جدید و نیز خدمات غیر قابل لمس جدید که هدف آن ارضا بخشی از نیازهای بازار است، می‌باشد.

نوگرایی (modernism)
فرآیندی است که در آن در هر مرحله از تولید شاهد تکامل محصول هستیم. در این فرآیند شکل‌ها و ویژگی‌های کهنه کنار گذاشته می‌شود و محصول همگام با حرکت‌های جهانی تولید می‌شود.
فهرست